lời khuyên khi mua xe hơi

Thu nhập của bạn có đủ để mua xe ô tô chăng?

Mức tính này có thể sẽ vẫn cao hơn nhiều so với chi phí sử dụng xe trung bình ở các thành phố nhỏ hoặc quê. Theo như các chuyên gia Hai người có cùng thu nhập 20 triệu nhưng trong điều kiện sinh hoạt và làm việc khác nhau thì có thể một người